Back to All Events

REINVENT in Ståldagen (Steel Day) in Stockholm

REINVENT’s Lars J Nilsson will take part in Ståldagen in Stockholm and moderate the session on its sustainability roadmap. See the full programme below.

________________________________

Program

09.30-10.00    Kaffe och registrering
10.00-12.00    Workshops (se info nedan)
12.00-13.00    Lunch
13.00-13.05    Välkommen till Ståldagen!
13.05-13.30    Invigningstalare: Ebba Busch Thor (KD)

13.30-14.00    Smart Steel – När kan stål prata? 
Eva Petursson, forskningschef SSAB 
Mattias Klockars, chef för strategisk forskning, Sandvik Materials Technology
14.00-14.30    Exponential Tech in Sustainability
Rebecka Carlsson, vd och grundare av den hållbara affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures
14.30-15.00    Fika
15.00-15.40    Stålindustrins klimatfärdplan
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör Jernkontoret
Martin Lindqvist, vd SSAB
Göran Björkman, vd Sandvik Materials Technology
Ellika Berglund Aas, utredare IF Metall 
Per Rosenqvist, Miljödepartementet
Tomas Kåberger, Klimatpolitiska rådet
15.40-16.20    Olikheter är våra största möjligheter
Milad Mohammadi, entreprenör och inspiratör inom integration, mångfald och inkludering. Mottagare av Ståldojjan 2015 och utsedd till Sveriges bästa talare 2017
Louise Erkers, processledare Urbankoll, Jernkontoret
16.20-16.40    Fika
16.40-17.10    Framtidsstipendiet 2018 – Studenter löser stålindustrins utmaningar
Anna Medvedeva, Uddeholms AB
Cindy Bråtenfeldt, Karlstads universitet
Jesper Janis, Outokumpu
Sheva Rostam, Herman Eklund, Saam Cedighi och Erik Svenstrup, Isteel (vinnarlaget i CRE8® the Future 2018)
17.10-18.00    Mingel
18.00-21.00    Middag
Underhållning av ståuppkomikern Simon Gärdenfors.
Workshops 10.00-12.00
Under förmiddagen arrangeras workshops om angelägna teman för svensk stålindustri som behövs för att fortsätta mot vår vision 2050 - Stål formar en bättre framtid. I varje workshop kommer representanter från Jernkontoret, stålindustrin, offentlig sektor, akademi och civilsamhället att delta, såsom ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet Kristina Yngwe (C), vice ordförande i Trafikutskottet Anders Åkesson (C), ordförande i Näringsutskottet Lars Hjälmered (M), Lena Johansson från ICC, Carl B Hamilton (L), Karl Hallding från Stockholm Environment Institute, Lars Isacsson, kommunalråd Avesta, Lars J Nilsson, Lunds tekniska Högskolan och Cindy Bråtenfeldt från Karlstads universitet.

Fika serveras från 09.30 följt av samling i Wallenbergsalen kl. 10.00.

Workshops:
1. Testa Agenda 2030-kompassen – hur når vi samhällsnytta på kort och lång sikt? 
2. Stålindustrins klimatfärdplan – vilka åtgärder krävs för fossilfritt stål 2045?
3. Ung till stålindustrin – vad krävs för att attrahera unga som arbetsgivare idag?
4. Ståltullar, EU och handel – hur når vi frihandel med rättvisa spelregler?
5. Regional utveckling –  hur får vi hela Sverige att leva och leverera?  

Earlier Event: 5 December
REINVENT at COP24 side events
Later Event: 6 December
The future of energy in industry